Me ne savas. Me simple ne savas quon dicar. Me ne savas ka me havos tempo. Me ne savas quo me facas hike.

Me ne savas se ilu savas to. Me ne savas quon dicar ad il. Me ne savas kande il venos adhike.