Tua avulo es sordid oldulo qua opinias su komika pro ke il konocas parolachi quale "kaco" e "piĉo" en ancien modajo nomita Esperanto. Tu ne konacas il, nam il ne restis kun tua putanala avino.